Hvad er Dansk Biblioteksforskning?

Dansk Biblioteksforskning - Tidsskrift for informations- og kulturformidling er et peer-reviewet tidsskrift for forskning og udvikling inden for biblioteks- og informationsvidenskab.

Tidsskriftet afløser fra årgang 2005 Biblioteksarbejde, der udkom 1979-2004. Navneændringen kommer som en naturlig forlængelse af, at tidsskriftet siden december 2003 udgives af Det Informationsvidenskabelige Akademi og ikke som tidligere af en frivillig kreds af ansatte ved Akademiet. Navneændringen signalerer, at der er tale om et tidsskrift, der nu udgives af den institution, der er hovedansvarlig for dansk biblioteksforskning.

Tidsskriftets formål er fortsat at formidle forskning og udvikling inden for biblioteks- og informationsvidenskab for derigennem at styrke samvirket mellem den danske biblioteksfaglige praksisverden og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Tidsskriftet ønsker at afspejle bredden i biblioteks- og informationsvidenskabelig forskning og udvikling, herunder aktuelle og konkrete problemstillinger inden for vidensorganisation, informationssøgning, viden- og dokumenthåndtering, biblioteksudvikling, kulturformidling, videnssociologi, medieudvikling mm.

Tidsskriftet udgiver tre numre pr. år, både som numre med fokus på et bestemt fagligt tema og som numre med blandet fagligt indhold. Hvert nummer er illustreret af forskellige kunstnere.

Tidsskriftet benytter et peer-review system, der skal sikre at artiklerne har en høj faglig standard. Til faglig bedømmelse af indsendte artikler benyttes reviewere fra en bred vifte af fagområder, der afspejler tidsskriftets emnemæssige spændvidde: fra biblioteker og virksomheder, fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, andre nordiske biblioteksskoler og relaterede universitetsinstitutter - alle med interesse for forskning og udvikling inden for informations- og kulturformidling. Der udvælges to reviewere pr. artikel. De vælges efter faglig viden og bedømmer ikke forfattere fra egen institution. Der foretages desuden gensidig anonymisering mellem forfatter og reviewer.


Redaktionen

Tidsskriftet bestyres af en redaktionsgruppe bestående af:

Helene Høyrup (ansvarshavende redaktør)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber
 

Billedredaktør: Bruno Kjær


Abonnement/priser

Et abonnement i Danmark koster 400 kr. pr. årgang inkl. moms og porto.
Tidsskriftet udkommer med 3 numre pr. årgang.

Enkeltnumre sælges til en pris af 100 -125 kr.

Abonnementer på Biblioteksarbejde fortsætter uændret som abonnementer på Dansk Biblioteksforskning.

Til toppen