Dansk Biblioteksforskning - Tidsskrift for informations- og kulturformidling er et peer-reviewet tidsskrift udgivet af Det Informationsvidenskabelige Akademi. Tidsskriftet ønsker at afspejle bredden i biblioteks- og informationsvidenskabelig forskning og udvikling, herunder aktuelle og konkrete problemstillinger inden for vidensorganisation, informationssøgning, viden- og dokumenthåndtering, biblioteksudvikling, kulturformidling, videnssociologi, medieudvikling mm. Tidsskriftets bidragsydere og målgruppe er fagfolk, forskere, undervisere, kursister og studerende ved biblioteker, informationscentre, organisationer, virksomheder, biblioteksskoler og andre undervisnings- og forskningsinstitutioner i Danmark og resten af Norden.

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

Tidsskriftet har ændret navn til Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.